OK Visie Magazine

Naast informatie en achtergronden op het gebied van nieuwe technieken, producten en werkprocedures op de OK, biedt OK Visie Magazine ook persoonlijke ervaringen van OK-medewerkers in de interessante thema nummers.

OK Visie Magazine wordt geschreven voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers in Nederland. Ook voor chirurgen, afdelingshoofden, docenten en studenten is OK Visie Magazine interessant om te lezen.

Oplage:
4.000 exemplaren

Verschijning:
4 x per jaar

Doelgroep:
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, chirurgen, afdelingshoofden, docenten en studenten in Nederland.

Adverteren:

Klik hier voor de tarievenkaart van OK Visie Magazine

Voor informatie over het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kan je contact opnemen met Cross Media Nederland: +31 (0)10 742 10 20, zorg@crossmedianederland.com.